Hällingsåfallet

HÄLLINGSÅFALLETS NATURRESERVAt

Sveriges längsta kanjon

Besök ett av Sveriges mäktigaste vattenfall. Hällingsåfallet störtar 40 meter rakt ner i Sveriges längsta kanjon. Här kan du bara beundra vattenfallet eller vandra en väldigt vacker stig på 2 km som längs med älven. Vattenfallet ger en väldigt hög luftfuktighet vilket gynnar många mossor och lavar.

För att ta dig hit kan du parkera precis intill reservatet. Området är tillgängligt för rullstol med breda spänger och hårt grusade leder. Här finns rastplatser och tillgängligt utedass.

Tänk på att det är ett naturreservat och då gäller särskilda föreskrifter. Nedan följer ett urval.

Inom reservatet är det förbjudet att:

  • Plocka växter, bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller död vegetation.
  • Förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning.
  • Tälta eller campa.
  • Göra upp eld på annat än anvisade platser.
  • Utan länsstyrelsen tillstånd utföra vetenskapliga eller andra undersökningar.