Renens Kalvningsområde

Att tänka på då du besöker fjällen under vår & försommar

Under april–maj varje år är det kalvningstid för renar. De är då extra känsliga för störningar, redan på stora avstånd från människor.

Det är därför olämpligt att vistas i områden där kalvarna föds och uppehåller sig som små, så kallade kalvningsland. I allmänhet kan fjällen räknas som kalvningsland.

Människor på skidor kan ibland åka väldigt tyst och kanske inte direkt märks. När renar känner sig hotade finns då en risk att de flyr och lämnar sina nyfödda kalvar. Kalvarna är då fortfarande för små för att hinna med och kan överges av de vuxna renarna vid flykt.

Vuxna renar kan röra sig flera mil i sin flykt och ta sig över strömmande vatten som kalvar inte klarar av att passera. Kalvarna riskerar då att drunkna i sitt försök att hänga med. Även dräktiga vajor1 är extremt känsliga för störning.

Det är olagligt att störa renar

Det här gäller året runt på renbetesfjäll. 94 § rennäringslagen: 

Till böter döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet:

» skrämmer eller på annat sätt ofredar renar som uppehåller sig på ett område där renskötsel då är tillåten
» obehörigen driver bort renar från ett område där renskötsel då är tillåten eller hindrar renar från att beta på ett sådant område.

För hundägare gäller dessutom – 93 § rennäringslagen:

När renar befinner sig inom ett betesområde där renskötsel då är tillåten, ska hund i trakten som inte används i renskötseln hållas i band eller instängd, om inte länsstyrelsen medger annat.

Anträffas en hund medan den jagar eller på annat sätt ofredar ren inom ett område där renskötsel då är tillåten, får hunden, om den inte låter sig fångas, dödas av den som äger eller vårdar ren.

Kontakta samebyarna om du är osäker

För att försäkra dig om att du inte är i olämpliga områden kan du kontakta de olika samebyarna. Genom att fråga var renarna uppehåller sig med sina kalvar, kan du i stället planera din fjälltur i områden där risk för störningar är mindre.
På sametinget.se finns uppgifter till samtliga samebyar.

Kontakta Samebyn

Ska du besöka kalvningsområde under våren och försommaren ska du alltid informera dig om situationen i det område du tänker besöka. Kontakta samebyn direkt eller indirekt via dom anläggningar som finns på orten.

Vilhelmina Södra Sameby – Västerbotten

Mathias Blind
Tel. 070-201 09 57
info@stihken.se

Voernese Sameby – Jämtland

Nils Aron Kristoffersson Kroik
Tel. 073-835 53 21
nejlakroik@gmail.com

Läs Länstyrelsen Jämtlands informationsblad

Ökad belastning kräver ökad omtanke, varsamhet och respekt

Vildmarksvägen är Sveriges högst belägna asfalterade väg. Den tar dig upp på Stekenjokks-platån, 876 m.ö.h och en helt fantastisk natur. Att Vildmarksvägen ger alla möjligheten att besöka områden som annars skulle ta dagar av vandring att nå är unikt och fantastiskt.

Men tillgängligheten innebär också en ökad belastning som gör att vi måste hantera naturen med omtanke och stor respekt!  

Allemansrätten & Skyldigheten

Du använder dig av allemansrätten när du går en promenad, paddlar kajak eller sitter på en sten och tänker. Allemansrätten är en unik möjlighet för alla att röra sig fritt i naturen. Men vi behöver också ta ansvar för natur och djurliv och visa hänsyn mot markägare och andra besökare.

Alltså inte störa – inte förstöra


© Copyright Stekenjokk.se