Om Stekenjokk

Stekenjokk

Stekenjokk är ett högfjällsområde mellan Stora Blåsön i Norra Jämtland och Klimpfäll i Södra Lappland och gränsar till Norska gränsen och Børgefjell nationalpark.

Vildmarksvägen är Sveriges högsta asfaletrade väg och gör det möjligt att med bil nå 876 m.ö.h och där uppleva det som bara duktiga fjällvandrare kunnat uppleva.

Vägsträckan är öppen från den 6. Juni fram till den 15 Oktober.

En del Vildmarksvägen

Vildmarksvägen är en av Sveriges högst belägna vägar och går över Stekenjokkplatån mellan Lappland och Jämtland.

Den drygt 50 mil långa Vildmarksvägen sträcker sig från Vilhelmina i Västerbotten till Strömsund i Jämtland och sedan tillbaka till Vilhelmina via Hoting och Dorotea.  I hela sin sträckning är den en upplevelse med urskogsområden, åar, sjöar och vilda vattenfall.

Snöröjningen väcker uppmärksamhet

Varje vår väcker snöröjningen över Stekenjokk stor uppmärksamhet. Snödjupet kan vissa år vara mer än 4 m och rekordår ända upp till 7 m.

© Copyright Stekenjokk.se