Leder & Stigar Stekenjokk

Mossbevuxna jeepvägar

Mellan 1973 och 1988 drevs en koppargruva uppe på Stekenjokk. Under gruvåren skapades en rad jeep och prospekteringsvägar som idag är perfekta leder att cykla.

Vägarna är idag moss och ljungbevuxna stigar som är väldigt fina som MTB-leder.

Följ lederna för att minska slitaget på den sköra fjällterrängen.

Tjåkkele-leden

Leder

Vilhelmina kommuns ledkarta anger klassiska sträckor efter gamla jeep och prospekteringsvägar. Lederna är ännu inte markerade med ledkryss p.g.a att man ansett att lederna syns. Vi saknar dock ledkryss för t.ex Vielmesmakke-leden där man kan känna sig osäker vid dimmigt väder.

1. Vildmarksvägen – Tjåkkele – Remdalen 20 km, enkel väg
Svårighetsgrad: Lätt/Medel

Turen startar med enkel cykling i ca 7 km längs en jeepväg. Därefter följer man Norgefararleden förbi Tjåkkelestugorna och vidare norrut mot Remdalen. Efter ett par kilometer med något ojämn stig väntar fantastisk cykling längs Remdalens långsträckta grusåsar. Strax innan riksgränsen blir stigen sämre igen och här är det lämpligt att vända. Följ samma väg tillbaka.

2. Vildmarksvägen – Tjåkkele – Klimpfjäll 26 km
Svårighetsgrad: Medel/Svår

Samma start som för turförslag 1, men vid korsningen ca 1 km innan Tjåkkelestugorna följer man istället Norgefararleden söderut. Här väntar riktigt bra cykling ner mot Durrenskalet. Genom Durrenskalet är terrängen stenigare och man kan behöva leda cykeln kortare sträckor. Sista kilometrarna ner till Klimpfjäll bjuder på fin cykling genom vacker och gles fjällbjörkskog.

3. Vielmesmakke – Slipsikstugan 8 km, enkel väg *
Svårighetsgrad: Medel

Turen startar vid bron över Saxån och från Vielmesmakke lappläger följer man skyltningen mot Slipsikstugan. Nere i fjällbjörkskogen är det en del blöta partier men uppe på kalfjället är stigen riktigt fin. En bit innan stugan är det stenigt och cykeln måste ledas. Rolig utförscykling väntar på tillbakavägen.

4. Stekenjokk – Vielmesmakke 18 km
Svårighetsgrad: Lätt/Medel

Turen startar uppe på Stekenjokksplatån och går längs en jeepväg som byggdes i samband med att man prospekterade malm i området. De första kilometrarna bjuder på en hel del stigning (ca 250 m), men efter att man passerat fjället Tjaallinge väntar en lång utförskörning ner mot Vielmesmakke. Det är mestadels lättcyklat med undantag för de ställen där vägen eroderat sönder.

5. Stihke 2,5 km, enkel väg
Svårighetsgrad: Medel

Enkel och kort topptur där man följer en fyrhjulingsväg upp till toppen av Stihke. Det går även en stig upp på västsidan av fjället som ansluter till fyrhjulingsvägen strax under toppen.

6. Sligdammen – Sipmehke 15 km
Svårighetsgrad: Medel/Svår

Följ vägen förbi Sligdammen och fortsätt sedan västerut längs en bitvis ganska ojämn jeepväg. Efter ca 8 km, just norr om toppen Raavrejabpe, upphör jeepvägen. Fortsätt ca 1 km i sydvästlig riktning tills en rösad stig dyker upp. Därefter väntar teknisk och rolig cykling ner till Vildmarksvägen.