Renens Kalvningsområde

Ökad belastning kräver ökad omtanke och respekt

Vildmarksvägen är Sveriges högst belägna asfalterade väg. Den tar dig upp på Stekenjokks-platån, 876 m.ö.h och en helt fantastisk natur. Att Vildmarksvägen ger alla möjligheten att besöka områden som annars skulle ta dagar av vandring att nå är unikt och fantastiskt.

Men tillgängligheten innebär också en ökad belastning som gör att vi måste hantera naturen med omtanke och stor respekt!  

Våren – Kalvningstid i fjällen

Uppe på Stekenjokk befinner du dig i renbetesland och i kalvningsområde för Norra Jämtlands och Södra Lapplands samebyar vilket föranleder särskild försiktighet och omtanke.

Under våren och försommaren föder vajorna sina kalvar och är extremt känsliga för störning.  Om vajan skräms iväg är kalven i omedelbar livsfara.

  • Skrämmer du iväg vajan anfalls den kalven omedelbart av kråkor, rovfåglar eller andra rovdjur och är chanslös utan vajans försvar.
  • Har kalven hunnit bli ett par dagar gammal och försöker följa vajan är djup vattning snö eller en bäckövergång en dödsfälla för den lilla kalven. 

Så beter du dig i kalvningsområde

En folder från Länsstyrelsen i Jämtland i PDF-format

Kontakta Samebyn

Ska du besöka kalvningsområde under våren och försommaren ska du alltid informera dig om situationen i det område du tänker besöka. Kontakta samebyn direkt eller indirekt via dom anläggningar som finns på orten.

Vilhelmina Södra Sameby – Västerbotten

Mathias Blind
Tel. 070-201 09 57
info@stihken.se

Voernese Sameby – Jämtland

.

Renen och Lagen

Det här gäller året runt på renbetesfjäll. 94 § rennäringslagen:

Det är olagligt att störa renar Det här gäller året runt på renbetesfjäll. 94 § rennäringslagen:

Till böter döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet

  • skrämmer eller på annat sätt ofredar renar som uppehåller sig på ett område där renskötsel då är tillåten
  • obehörigen driver bort renar från ett område där renskötsel då är tillåten eller hindrar renar från att beta på ett sådant område.

För hundägare gäller dessutom:

93 § rennäringslagen:

  • När renar befinner sig inom ett betesområde där renskötsel då är tillåten, ska hund i trakten som inte används i renskötseln hållas i band eller instängd, om inte länsstyrelsen medger annat.
  • Anträffas en hund medan den jagar eller på annat sätt ofredar ren inom ett område där renskötsel då är tillåten, får hunden, om den inte låter sig fångas, dödas av den som äger eller vårdar ren.

Så hanterar du renen under resten av året

Undvik all kontakt med renen vare sig det är enskilda individer eller större grupper eller flockar. Flockarna får aldrig avsiktligt eller oavsiktligt skrämmas till flykt så att flocken splittras så att ungdjur och svaga individer faller offer för rovdjur eller skadas i flykten.

Hundar och  Koppeltvång från 1/3 till 20/8

I hela Sverige gäller koppeltvång från den 1/3-20/8. Oavsett om det gäller ren, älg, fågel som ligger på bo på marken eller annat vilt djur får din hund absolut inte stöta och förfölja djur.

Om din hund är stor eller liten spelar inte någon roll. Renar, fjällrävar, fåglar som ligger på bo etc. flyr om dom skräms och jagas oavsett storlek på hunden.

Lagen säger att hunden skall framföras i koppel eller “såsom den vore kopplad”. Men ha din hund i koppel då du vistas på Stekenjokk så behöver situationer aldrig uppstå

Allemansrätten & Skyldigheten

Du använder dig av allemansrätten när du går en promenad, paddlar kajak eller sitter på en sten och tänker. Allemansrätten är en unik möjlighet för alla att röra sig fritt i naturen. Men vi behöver också ta ansvar för natur och djurliv och visa hänsyn mot markägare och andra besökare.

Alltså inte störa – inte förstöra