Tjokkelestugan eller Tjåkkelestugorna ligger fint bredvid Ransarån Fjällfjället norr om Klimpfjäll och öster om Stekenjokk. Stugorna består av en modern storstuga som renoverades från grunden 2012 en mindre gammal stuga, det gamla stallet och vedbod med utedass.

Ursprungligen användes stugan vid handelsresor till Norge. Flera personer som utvandrat till Amerika tog Norgefararleden till Norska kusten och sov sin sista natt i Sverige i Tjåkkelestugan.

Storstugan invändigt

Den stora stugan som renoverades 2012 består av två rum och ett loft. I båda rummet finns det vedspis och ett fullt utrustat kök. Det ena rummet har en våningssäng med två bäddar, ett bord vedspis och köksdel. Det andra rummet har två vånginssängar med fyra bäddar, ett bord, en vedspis och köksdel. Loftet är isolerat men inte inrett. Här finns två madrasser och på sommaren går det att sova här, dock ej på vintern då det inte finns eldningsmöjligheter.

Den mindre stugan har en eldstad och två våningssängar, ett bord och viss köksutrustning. Den är inte ordentligt isolerad och är ganska kall att sova i. Stallet har ne eldstad i mitten och enbart britsar längs med ena långsidan.

Vatten hemtas i Ransarån och som allt fjällvatten är det drickbart.

Så här kommer du till Tjåkkele

Tjåkkelestugan ligger längs med Norgefararleden som går mellan Klimpfjäll och Tärnaby. Detta är en del av gröna bandet och är etappen strax söder om Kungsleden. Från Klmipfjäll till Tjåkkele är det 16 kilometer och är en ganska lagom dagsetapp. Denna led är väl spångad och markerad och går genom Durronskalet.

Från Vildmarksvägen är det bara 8 kilometer från parkeringen nedanför Stekenjokksplatån till till Tjåkkelestugan. Leden från Vildmarsvägen används flitigt av Vilhelmina Södra Sameby vid renflytt och rensamling och går därför fint att cykla på hela vägen fram till stugan. Vidare efter stugan längs med Ransarån eller till Åtnikstugan går det inte att cykla med det är en fin och väl utmärkt vandringsled.

Från parkeringen vid Saxån nedanför Stekenjokk finns det en vandringsled längs Saxån till Övre Ransaren. Härifrån fortsätter leden längs med Ransarån ner till Tjåkkelestugan.

Histora

Tjåkkelestugan var ursprungligen en viktig plats då den ligger längs Norgefararleden. Leden användes som handelsled mellan Klimpfjäll och Mosjoen i Norge. Idag är Norgefararleden en popultär och väldigt vacker vandringsled. Norgefaranleden börjar i Klimpfjäll på Norgefarargården där Ewa Hed sedan 1980 talet serverar fika under sommaren. I Klimpfjäll finns även annat boende på både Hotell Klimpfjäll och Klimpfjällsgården. 

Längs Norgefararleden färdades också fjällbor på väg till Amerika. Mellan 1867 och 1915 emigrerade knappt 1 000 personer från Vilhelmina. Det kan jämföras med att antalet bosatta i socknen år 1867 uppskattades till omkring 3 000 personer. Via Mosjöen kunde de ta sig ner till amerikahamnarna i Trondheim och Bergen. I en av Tjåkkelestugorna har en emigrant år 1906 lämnat “En sista hälsning till fäderneslandet”.

På 1920-talet byggdes en renvaktarstuga. Ransarån utgör gräns mellan samebyarna Vilhelmina norra och Vilhelmina södra. Stugan användes av samerna för övernattning vid skiljningar i trakterna omkring. Ibland kunde det bli riktigt trångt i stugan eftersom man inte hade möjlighet att som idag åka tillbaka till sitt boende. Då användes alla utrymmen. Periodvis bodde här också personer som var anställda av lappväsendet för att sköta om renstängslet mot Norge.

Rennäringens årscykel delas in i åtta årstider. På våren då vajorna föder sina kalvar. Från och med maj ska renarna befinna sig väster om odlingsgränsen. Under kalvningstiden maj-juni är det mycket viktigt att renarna får vara ostörda. Efter kalvmärkningen i början av juli släpps renarna för att beta. Under den tiden håller sig renarna främst till höglänta områden för att komma undan knott och andra insekter. På hösten samlas renarna ihop för uttag till sarvslakten. Renar finns kvar i området tills snön kommer och de flyttar till vinterbeteslandet. Tänk på att renar vistas i området från vår till långt in på hösten och visa hänsyn.

Idag står stugorna öppna för dig som kommer vandrande eller skidande längs Ransarån. Stanna en stund och vila benen eller övernatta. Lämna sedan stugan i det skick du själv vill finna den. Kom ihåg att betala för din övernattning. Pengarna går till skötsel och underhåll av stugorna.

Regler och betalning

Idag står stugorna öppna för den som kommer vandrande eller skidande längs Ransarån eller Norgefararleden. Skoterkörning är inte tillåten hela vägen fram utan de sista hundra metrarna innan stugan får man skida. Stanna en stund och vila benen eller övernatta. Lämna sedan stugan i det skick du själv vill finna den. Kom ihåg att betala för din övernattning. Pengarna går till skötsel och underhåll av stugorna.

Kom ihåg att man lämnar företräde till sängar för den som kommer in i stugan om man sovit mer än en natt. Man hugger och sågar upp lika mycket ved i stugan som man förbrukat.

Tjåkkelestugan är inte bemannad. Länsstyrelsen sköter om stugorna och fyller på ved. Det kostar 100 kr per natt per person att bo över i stugan och betalningen sätts in på Länsstyrelsens bankgiro eller betalas med SMS.

Så här betalar du

Sms-betalning, sms:a fjallstuga till 72456 (svenska abonnemang)
sms:a fjallstuga till 2140 (norska abonnemang)
Bankgiro 5050-8720 Meddelande: 21149 + ditt namn

© Copyright Stekenjokk.se