Upplev

Kultur & Sevärdheter

Ankarede Kyrkstad

Ort: Ankarede

Ankarede kyrkstad är en kyrkstad vid Ankarede kapell i Ankarede i Frostviken vid Lejarälvens utlopp i Stor-Blåsjön. Ankarede kyrkstad är den enda kyrkstaden i Jämtland som fortfarande är i bruk, och den är klassad som riksintresse för kulturmiljö.

Fatmomakke Kyrkstad

Ort: Fatmomakke  

Fatmomakke Kyrkstad är den mest framträdande samiska kyrkstaden i Sverige. Platsen har haft, och har fortfarande en stor betydelse som en andlig och mångkulturell mötesplats i Norrlands inland, med kontinuitet från 1700-talet fram till idag.

Norgefarargården

Ort: Klimpfjäll   

Norgefarargården är en kulturhistorisk byggnad som hade stor vikt för gränshandeln under sent 1800-tal och början av 1900-talet. Idag drivs Norgefarargården som gårdsbutik och sommarcafé med råvaror från trakten. Du får både se och höra om bygdens och gårdens historia.

Riklundgårrden

Ort: Saxnäs  

Museum & Atelje. Italiensk villa bygd på 1940-talet av Emma och Folke Ricklund.

Vattenfall

Det finns flera lättillgängiga vattenfall längs Vildmarksvägen speciellt delen som går över fjällen i närheten av Stekenjokk. Flera av vattenfallen ligger i direkt anslutning till Vildmarksvägen och kräver inte mer än en kort promenad.

Andra vattenfall kräver en kortare vandring. På en del platser som t.ex Klimpfjäll finns det kortare vandringsleder som tar en runt och förbi flera vattenfall och spektakulära forstar.

Det högsta och mest kända vattenfallet i området är naturligtvis Hällingsåfallet som ligger i närheten av Gäddede. Det faller hela 42 meter ner i Sveriges längsta vattenfyllda ravin som forsar 800 meter nedströms.

Hällingsåfallet

Ort: Gäddede

Trappstegsforsen

Ort: Saxnäs

Kullafallet

Ort: Klimpfjäll

Gaustafallet

Ort: Stekenokk Jämtland