5 km Tillfälligt förbud mot att Stanna & Parkera

/
Texten från Länsstyrelsen Västerbotten: "Mellan 6…