Kartguiden över Klimpjäll friluftsområde ger förslag på badställen, vandring och mountainbike.

Klimpäll Enduro MTB finns på berget i byn med stigar för utförsåkning med cykel eller vandring.

Vägen, (Transportsträcka – svartprickad linje ), upp till toppen och vindkraftverken kan cyklas eller gås för att nå startpunkten (Norrliftens topp).

Kostigen som tar dig ner väst i byn är den som passar de flesta med lite mountainbikevana och Klimpgubbestigen som passerar Toppstugan Klimpgubben/K2  är den brantaste. Stigarna kombineras med Lapplandsleden och Norgefararleden för att göra rundturer.

Lapplandsleden saknar stig över Tjuthornsället och cykel får ledas en bra bit. Cykling är här mer passande för mer erfarna och tålmodiga.Norgefararleden är nog vår finaste fjällcyklingsstig och är en fin belöning om man kommer från sämre stigar.
Se upp! Gamla spänger efter Norge-fararleden har för stort mellanrum så cykelhjul kläms fast.

ATT TÄNKA PÅ

UTRUSTNING

Vistelse i ällterräng är förenat med vissa risker och vid en eventuell olycka kan hjälpen vara långt borta. Färdas gärna tillsammans och se till att alla i gruppen har med sig nödvändig utrustning (vid cykling; hjälm, förstärk-ningskläder, första hjälpen, repara-tionskit).

VISA HÄNSYN

Allemansrätten gäller även i ällen. Djurlivet är känsligt så undvik att störa. Lämna företräde åt vandrare och undvik att cykla vid sidan av spänger då det orsakar onödigt markslitage.

UTHYRNING/GUIDNING

Både Hotell Klimpäll och Saxnäsgår-den hyr ut mountainbikes och Stalo Äventyr AB erbjuder guidade turer och cykeluthyrning.

FÖR MER INFORMATION:

www.klimpall.se – Hotell Klimpfjäll
www.saxnas.se – Saxnäsgården
www.staloadventures.se – Stalo Äventyr