5 km Tillfälligt förbud mot att Stanna & Parkera

Texten från Länsstyrelsen Västerbotten:
Mellan 6 juni och 17 juli är det förbjudet att stanna och parkera efter en cirka fem kilometer lång sträcka av Vildmarksvägen. Länsstyrelsens förbud syftar till att trafiken ska flyta bättre och att flyttande och kalvande renar ska få lugn och ro.
Det finns två öppna parkeringar, Stekenjokk- och Tjåkkolaparkeringen, där det går bra att stanna. Sträckan är väl skyltad med information om vad som gäller.
Från och med den 17 juli upphör förbudet. Då har snömängden minskat och trafiken förväntas vara lugnare. De flesta renarna har då passerat genom området och kalvningsperioden är över.
Polis- och utryckningsfordon, fordon för väghållning, fordon i samband med renskötsel och fordon behöriga för tillträde till Stekenjokk gruvområde är undantagna från förbudet.”
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *